Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
20/05/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
ДНЕВЕН РЕД:

1.Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от ПОДНС;
2.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума