Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
03/06/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
ДНЕВЕН РЕД:


1.Обсъждане на Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2019 г., № 020-00-9, внесен от Комисията за защита на личните данни на 31.03.2020г.;
2.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума