Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
25/06/2020, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Обсъждане на Указ № 122/22.06.2020 г. на Президента на Република България, постъпил на 23.06.2020 г., за връщане за ново обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Закона за министерство на вътрешните работи, приет от Народното събрание на 11.06.2020 г. и мотивите към указа;
2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума