Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
24/09/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
ДНЕВЕН РЕД:


1.Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от ПОДНС;
2.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 054-01-87, внесен от н.п. Маноил Манев и група народни представители на 03.09.2020 г.
3.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 002-01-31 внесен от Министерски съвет на 30.07.2020 г.;
4.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума