Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
24/02/2021, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
ДНЕВЕН РЕД


1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 102-01-12, внесен от Министерски съвет на 12 февруари 2021 г. – първо гласуване
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 102-01-15, внесен от Министерски съвет на 19 февруари 2021 г. – първо гласуване

ЗАСЕДАНИЕТО Е ОТМЕНЕНО. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25 ФЕВРУАРИ ПРИ СЪЩИЯ ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД.
Форма за търсене
Ключова дума