Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
18/07/2019, 14:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Годишен доклад за младежта за 2018 г., № 902-00-18, внесен от Министерски съвет на 28.06.2019 г.;
2.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 902-01-35, внесен от Министерски съвет на 03.07.2019 г.;
3.Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерски съвет на 11.07.2019 г.;
4.Законопроект за доброволчеството, № 754-01-85, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 14.12.2017 г.;
5.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума