Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, № 902-02-24, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г.
3. Законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, № 902-02-21, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2019 г.
4. Разни.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред

П Р О Т О К О Л
№ 18


На 4 септември 2019 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, № 902-02-24, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г.
3. Законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, № 902-02-21, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2019 г.
4. Разни.
Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,03 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Пламен Нунев.

* * *

ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Добър ден, колеги!
Имаме кворум. Можем да дадем начало на заседанието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Първо да Ви пожелая добра и успешна парламентарна сесия на всички! Нашата Комисия да бъде все така конструктивна, както сме били и досега.
Изпратили сме на вниманието Ви по електронните пощи дневния ред. Ще го прочета още веднъж:
1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, № 902-02-24, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г.
3. Законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, № 902-02-21, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2019 г.
4. Разни.
Колеги, има ли други предложения по дневния ред?
Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.
За – 15, против и въздържали се – няма.
По точка първа гости са: Младен Маринов – министър на вътрешните работи, главен комисар Ивайло Иванов – главен секретар, Михаил Златанов – началник на политическия кабинет на Министерството на вътрешните работи, главен комисар Ивайло Спиридонов – директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, главен комисар Николай Николов – директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, старши комисар Тодор Гребенаров – заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“, и старши комисар Светослав Манолов – заместник-директор на Главна дирекция „Гранична полиция“.

Преминаваме към точка първа:
ИЗСЛУШВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 29, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Въпроси първо от Политическа партия ГЕРБ, след това продължаваме по реда.
Господин Министър, във връзка с обстановката искам да Ви попитам относно противодействието на тежките криминални престъпления. Имам предвид убийствата, които станаха в последно време на територията на страната. Какъв е резултатът от тях? Какви изводи сме извели? Ако е възможно, и ситуацията по отношение на телефонните измами. Имаме ли нова предислокация на престъпния криминален контингент в други области на страната и какви са мерките относно превенцията на телефонните измами?
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам първо да Ви поздравя с настъпването на парламентарната сесия. Пожелавам успех на всички!
По отношение на зададените въпроси – двете убийства, които предизвикаха обществения фокус в последните месеци, за намерените останки от човешки тела в Негован. Благодарение на добрата работа и съвместната дейност с прокуратурата стигнахме до извършителите. Бяха събрани и значителни по обем годни доказателства за един бъдещ съдебен процес, така че те да понесат отговорност за тези деяния.
За повече подробности по тези убийства ще дам думата на главния секретар, ако позволите, за да даде повече конкретика.
По отношение на телефонните измами, знаете, че преди няколко месеца беше първата мащабна операция по неутрализиране на една от групите, вече като организирана престъпна група, а не като съучастници в дадено престъпление, което показа, че е един добър и ефективен модел за противодействие на този вид престъпна дейност. Тъй като тя е много мащабна, извършителите са изключително мобилни, изобретателни и спазват висока степен на конспиративност, това е моделът за противодействие на този вид престъпна дейност. Това го доказа и последващата операция преди няколко дни, която неутрализира още една от групите, които се занимаваха основно с този вид престъпна дейност.
Мисля, че до момента ударите са доста тежки по отношение на тези групи. Забелязва се силен спад при опитите и извършените такива престъпления. Мисля, че с продължаване на работата ще успеем да постигнем пълен контрол и да предотвратим този вид престъпна дейност. Естествено, продължаваме и с разяснителната кампания сред гражданите, тъй като това е основният начин да ги предпазим от такива посегателства.
Ако разрешите, ще дам думата на главния секретар.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте, господин Иванов.
ИВАЙЛО ИВАНОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Благодаря за дадената ми възможност да внеса малко повече информация по случаите. Става въпрос за двата случая, които нашумяха наскоро в страната. И двете убийства са на територията на столицата.
Едното в случая е в Негован, в който бяха открити човешки останки. Незабавно беше сформиран щаб от служители на Криминална полиция към СДВР и Криминална полиция към Главна дирекция „Национална полиция“. Тук в случая специфичното, което беше и се получи един прецедент, колегите след много бързата работа и действия, които предприеха, се получи нещо, което за първи път се случва в моята кариера – ние имахме предполагаеми извършители, без да сме установили кои са жертвите. В случая това беше по трудното, защото още в самото начало не бяха ясни за нас жертвите, за да започне същинската оперативна работа по издирването и залавянето на нарушителите. Аз също поздравих колегите за добрата, бих казал, блестяща работа, която свършиха. Фактът беше налице – имахме заподозрени извършители, с тях се извършваха определени мероприятия. След като със сигурност получихме данни за това кои са жертвите, беше пристъпено към задържането на извършителите. Нашите подозрения се оказаха много правилни – това бяха извършителите.
Нашата работа продължава по случая, има още назначени експертизи, които в момента се работят. Вчера беше направен един допълнителен оглед, в който намерените доказателства потвърдиха нашата версия, че именно това са извършителите на тежкото престъпление. Пак специфичното в това беше, че ние нямахме подаден сигнал за такива изчезнали лица, жертви. Огромен брой мероприятия бяха, но с риск да се повторя – перфектна работа от колегите. Свършиха си много добре работата и нашите усилия се увенчаха с успех.
Следващото убийство, което нашумя, стана в неделя. Беше открит трупът в София на починал млад мъж, 43-годишен. Доста жестоко убийство, с много използване на сила, доста травми по него. За съжаление, случаят още не е разкрит, но мисля, че работата, която се извърши, и от това, което знам до момента, ще се увенчае с успех. Имаме заподозрени лица, обявени за издирване. Лица сме задържали, с които се работи. В много кратки срокове, когато сме готови да докладваме необходимите събрани доказателства на прокуратурата и бъдат повдигнати обвинения, ще оповестим тази информация. Мисля, че и този случай върви към разрешаване.
Другото, което искам да допълня министър Маринов по работата по телефонните измами, е, че в сравнение с миналата година, благодарение на доброто взаимодействие между служителите на МВР и прокуратурата имаме спад на 30% на регистрираните телефонни измами. Нашата работа продължава. Това не са последните хора, които са задържани и ще бъдат задържани. Пак искам да кажа, че много важна част от нашата работа е разяснителната кампания и превенцията, защото схемата не се променя на всички телефонни измами – те пак са в помощ на МВР, на прокуратурата и така нататък. За съжаление, все още има хора, които се поддават на тези призиви и дават пари, но нашата работа не свършва.
Имаме вече информация, че част от извършителите на такива измами се насочват към наши съседни страни да правят такива престъпления. За нас е важно да можем също да ги неутрализираме. Комуникираме с нашите партньорски служби, подава се информация. Въпреки че това беше един нов вид престъпление, с което се заехме упорито да работим по него, резултатите са налице и с продължителна упорита работа ще сведем до абсолютния минимум извършването на такъв вид престъпление. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Колеги от парламентарната група на БСП, имате думата за въпрос.
Господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми гости! Моят въпрос ще бъде до известна степен продължение на запитаното от господин Нунев. Малко да разширим обхвата, защото действително обществото беше разтърсено от случилите се напрежения, както в тези тежки криминални случаи, които току-що коментирахме, но и от случилото се в село Сотиря, защото това, което ние правим като преценка, е, че не е изолиран случай. За съжаление, имаме и от предходни години подобни инциденти.
На първо място, да Ви благодаря за експедитивната работа, за бързото разкриване на тези убийства, защото в крайна сметка това е част от работата на Министерството на вътрешните работи и Вие го вършите. Но основният въпрос, който и ние, и обществото си задава, е какви са набелязаните мерки по отношение на превенцията на подобен род престъпления? Защото наказателната репресия, основната ѝ част, така е записано в Наказателния кодекс, е да бъде превенция срещу извършители на подобни престъпления. Има ли набелязан план, който да се реализира в близките месеци, години, за да не бъдем пак свидетели на подобен род престъпления? Има ли целеви групи, които са набелязани по начин, по който да се работи с тях, профилактика и така нататък? За никого не е тайна, тези престъпления, за съжаление, се случват в едни маргинализирани групи на обществото, за които малко или много всеки има заслуга за изпадането им в това състояние. Въпросът е какво ще бъде отношението, най-вече какви са мерките, които сте набелязали за работа с тези групи, за да не бъдем повече свидетели на подобен род тежки престъпления и извращения, които са направени? Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Най-добрата превенция е бързото разкриване и даване на съд на извършителите. В случая това беше постигнато като генерална превенция. Разбира се, не всичко може да бъде предотвратено. Вие сам казахте, че има сериозни общности, които са силно маргинализирани, и има много малко начини как да се влия върху тяхното поведение. Но при всички положения много важно и това, което правим, е наблюдение на криминалния контингент, който е съответно разделен по категории: активен криминален контингент, криминален контингент, който към момента не проявява активност, но е регистриран за извършени престъпления по различни видове. В случая това наблюдение, след като вече имахме някаква база на лична информация, доведе до бързата ориентация и бързото фокусиране върху тези двама извършители.
Разяснителната кампания сред обществото също е много важна, защото, правейки анализ, пак стигаме до извода, че жертвите, без сами да са разбрали, са предизвикали интереса и са дали възможност у тези престъпници да се формира мотивът да извършат престъплението, като са им дали информация за тяхното имуществено състояние и начина, по който укриват и съхраняват ценностите и парите. Не можем да виним нито жертвите, нито обществото за това нещо. Но при всички положения една кампания и постоянното говорене, че тези неща трябва да са си семейна тайна и да не се разясняват в неопределен кръг от лица, е много важно, за да не се дава възможност за такива решения. Мисля, че статистиката до този момент показва, че по отношение на тежките престъпления има сериозен напредък, включително и по убийствата. Ако ги сравним с минали периоди, виждаме, че те може би с над 50% са свалени като извършени престъпления, предимно битови убийства, като много висок е процентът на разкриваемост – над 90%, което всъщност е и най-добрата превенция както към извършителите, така и към генералната превенция към останалите членове на обществото – бързото разкриване и бързото наказание, и то справедливо наказание. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Министър.
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, предвиждате ли по някакъв начин преформатиране работата на местните структури на Министерството на вътрешните работи именно в такива райони, където има маргинализирани групи, по отношение на наблюдението, по-често посещение на тези места? Един вид това да бъде превенцията по отношение на такива тежки престъпления, защото, за съжаление, от битови кражби, които бяха, както Вие си изразихте, характерни за такива места, станахме свидетели вече и на по-тежки случаи, говорим за убийства. Предвиждате ли подобно преформатиране, предислоциране и на жива сила, и на оборудване с техника на служителите на Министерството на вътрешните работи, за да може поне в този аспект да има някаква превенция по отношение на тези и населени места, и места, където се събират подобни лица? За никого не е тайна, както казах вече, че те са маргинализирани. Това е друга политика, която държавата трябва да изпълнява по отношение интеграцията на тези хора. В това отношение предвижда ли Министерството на вътрешните работи и Вие като министър да се вземат мерки, да има, да речем, по засилено полицейско присъствие, работа с контингента, за да бъде той в ситуация, в която знае, че е наблюдаван и да не смее да прави простъпки на закона и така нататък? Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! МВР и ръководството на МВР – както политическото, така и професионалното, работят непрекъснато по подобряване на мобилността и ефективността на инструкторите, които противодействат на престъпността. Нашата цел, която вече е постигната и продължава да се развива, е окомплектоване на личния състав. Към момента можем да кажем, че осигуреният с бюджет щат на МВР е запълнен с нови служители. Естествено, високият процент нови служители има и своите рискове, но в крайна сметка справяме се. Тези хора се обучават на терен, както би трябвало да е, завършват школата, влизат в редиците. По отношение на кадровата обезпеченост мисля, че на този етап сме постигнали това, което е заложено в управленската програма, и продължаваме с новоназначаване на служители, тъй като има и текучество.
По отношение на мобилността и техническото оборудване е направено много, включително и последното оборудване на патрулно-постовата дейност с 300 нови патрулни автомобила – вече ги виждате и по улиците, което значително повиши мобилността. А и преди това бяха разпределени също над 300 моторни превозни средства с висока проходимост, които бяха закупени по спешните мерки и с пари на Европейската комисия за пограничните райони, които вече дават своите резултати в противодействие на престъпността.
Искам да отбележа, че и в двата случая, включително и случаят в Сотиря с изнасилването и убийството на малолетното момиче, това, че ние имаме информация, наблюдаваме контингента, много бързо ни ориентира, за да бъде установен и задържан извършителят. За съжаление обаче това, че знаем контингента, че е регистриран за такъв вид престъпление, ние нямаме законово основание да му ограничаваме правата, които има всеки български гражданин по закон, до момента, в който той не извърши престъпление. Може би трябва да се помисли в този период не само МВР, а какви институции, как да бъде обхваната работата с този контингент, защото ние знаем, да, водим ги на отчет, беседваме, профилактираме ги. Въпреки че това понятие „профилактика“ от обществото се разбира по съвсем различен начин, все пак имаме някакви законови ограничения в цялата работа. За мен е обнадеждаващо, че много бързо в този случай се ориентираме и с бързи действия даваме възможност това лице да не извърши по нататък такива престъпления. А и не изключваме, защото всяко бързо залавяне на извършителя наистина е най-добрата превенция на всички останали, които имат нагласи за такива престъпни действия. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Министър.
Господин Ахмедов от парламентарната група на ДПС.
АХМЕД АХМЕДОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, този въпрос може би е към главния секретар. Нали към този етап се води една статистика дали има увеличение на битовата престъпност като цяло в България. Дали се води статистика за разкриваемостта спрямо миналата година? Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ахмедов.
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател.
Дами и господа народни представители! Да, води се такава статистика. За съжаление, към момента нямам точните цифри, но има такава статистика, тя се отчита ежеседмично, ежемесечно, обобщава се от Главна дирекция „Национална полиция“ и след това се изпраща в Министерството на вътрешните работи. Последният анализ, който беше направен – статистиката за извършените и регистрираните престъпления в сравнение със същия период за миналата година беше намален в процентно отношение. В същото време беше отчетено повишаване на разкриваемостта на регистрираните престъпления. Единствено при нас няма как да отчетем тази престъпност, при която е извършено престъпление, но не сме били сигнализирани по никакъв начин. Иначе има такава статистика. Тя е едно от основните неща, които вземаме предвид, когато вземаме решение при дислоциране на сили, въобще как да разпределим териториалните звена как да действат, къде да ги дислоцираме да действат, къде да планираме операции. Именно точно тази статистика е водеща при вземането на нашите решения. Води се постоянно.
АХМЕД АХМЕДОВ: Благодаря за отговора. Значи да разбираме, че има намаляване на битовата престъпност?
ИВАЙЛО ИВАНОВ: Точно така. Имаме намаляване на регистрираната престъпност. Това е, пак казвам, последният анализ, който беше обобщен в сравнение със същия период за миналата година.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Благодаря, господин Председател.
Дами и господа народни представители! Главният секретар не отбеляза, че още когато аз постъпих като главен секретар, създадохме един екип. Със заповед е определена дейността на този екип, който да работи конкретно по битовата престъпност, като там сме сложили кои престъпления формират общата картина на битовата престъпност. Този екип заседава и прави анализ всеки месец. На база на този анализ се планират следващите действия и преразпределение на силите.
Без да съм конкретен в цифрите, мога да Ви кажа, че тенденцията не само за тази година, за три поредни години е намаляване в основните престъпления срещу личността, свързани с грабежи, телесни повреди, включително и срещу имуществото на гражданите – кражбите. Така че това е една тенденция за намаляване на този вид престъпна дейност като регистрирани престъпления. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Министър.
Започваме втория кръг от въпроси.
Господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! През месец август станахме свидетели на усложнена обстановка по отношение на множество като брой възникнали пожари. Въпросът ми е свързан с това да предоставите статистика има ли увеличение на възникналите пожари през месец август и въобще през летния сезон в сравнение с предишни години? Какво струва тази адекватна реакция на Министерството, защото станахме свидетели включително и на тежки инциденти – възникналия пожар на автомагистрала „Струма“? Ако не беше така добра и адекватна реакцията на органите на Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, може би щяхме да станем свидетели на множество неблагоприятни последици. Ще помоля за един кратък отговор, който да бъде предоставен на вниманието на народните представители.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
Господин Министър, кой ще отговори?
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Главен комисар Николов.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, господин Председателю.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, господин Министър! Ще се опитам накратко да Ви запозная със ситуацията в страната. Разбира се, ще направя и кратко сравнение с миналата година. От началото на тази година до момента са възникнали 27 813 пожара. Нашите служби са реагирали на 10 000 аварийно-спасителни и технически операции. Пострадали са 194 човека, загинали са 89, спасени са 447. От общия брой на пожарите се открояват тези в сметища с площ над един декар.
Увеличението за 2019 г. спрямо 2018 г. е повече от 25%, дължащо се на времето, ниската влажност, високите температури, свързани преди всичко с края на месец февруари и началото на месец март и настоящия месец август – специално за 2019 г. Общият брой на пожарите е 4569; брой спасителни операции – 1800; загинали са 7 човека; пострадали са 36; спасени са 50 граждани. Трябва да отбележим, че за 2019 г. при възникналите 381 броя горски пожари са унищожени повече от 24 хил. дка гори. За сравнение, миналата година броят на пожарите е 231, с унищожени 7500 дка. Проблем обаче са така наречените сухи треви и храсти, които официално не водим със загуби, но в същото време нашето Министерство изразходва много финансови средства и човешки усилия, за да ги погаси. Засегнатите масиви само за месец август са около 40 000, при 9000 за миналата година.
За днес трябва да кажем, че са възникнали до момента 48 пожара. Няма такъв, който да изисква изпращане на допълнителни усилия от съседни региони. Преди пет минути ми се обадиха, че пожарът, който създава известен проблем, е в жилищна сграда в Бухово на площ около 450 квадратни метра. Гори целият покрив. Всички хора са евакуирани и няма опасност за тях – следим ситуацията.
Какво ни предстои? Без да мога да се ангажирам, уважаеми господин Ципов, с точната цена на услугата, която сме предоставили – въпрос на оценка е. Когато приключи сезонът, ще предоставим на вниманието на политическото ръководство за внасяне евентуално в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Искам обаче да отбележа какво правим оттук нататък предвид неочакваната промяна на обстановката като време. Разбира се, следим прогнозите на НИМХ, продължават разпоредените изнесени дежурства на нашите структури в рисковите зони. По отношение на кметове, областни управители и доброволни отряди, ежедневно спускаме информация за очакваното време и какви допълнителни действия трябва да приемат. Държим постоянна връзка със съвместното командване на Българската армия предвид необходимостта от евентуално използване на летателна техника. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Николов.
Господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми господин Главен секретар, господа директори, уважаеми народни представители! Наистина през тази година, в сравнение с предходните няколко години, ние сме свидетели на значително завишаване на случаите с възникнали пожари. Ясно е, че органите на Главната дирекция, когато има необходимост, се обръщат за помощ и подкрепа изключително и към Въоръжените сили, но може би да се обърнем с един апел към Вас, уважаеми ръководители в Министерството на вътрешните работи, особено в случаите, господин Николов, когато се касае за умишлено причиняване на пожари. Наясно съм, че няма такава практика, но може би да обмислим дали да не се завеждат и граждански искове спрямо установените, разбира се, извършители на такива умишлени деяния от страна на Министерството на вътрешните работи, тъй като средствата, които се изразходват, са изключително значителни. Като цяло може би е необходимо да проведем един модерен дебат по тази тема, ако не възразявате, господин Председател. Когато направим изнесено заседание в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, да поставим отново този въпрос. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
Господин Янков, заповядайте за въпрос.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Уважаеми господин Председател, господин Министър, господин Главен секретар, директори на дирекции! В предизборна ситуация сме. На 27 октомври с Указ на Президента са насрочени избори за местна власт. Знаете, че кандидатите за кметове вече се номинират, за столицата е ясно кои са кандидатите, което не Ви изненадва, че предизборната кампания е в ход като предварителна подготовка. Не се чака регламентираният със закон месец за кампания и търсене на подкрепа от българските граждани. Върви в ход подготовката на всички политически партии и издигнати от инициативни комитети.
Министерството на вътрешните работи има много сериозен ангажимент по спазване на законодателството при този процес не само в изборния ден и има практика по отношение на превенция и пресичане на евентуални престъпления. Доколко МВР е започнало подготовката за активната фаза на изборите, въпреки че колегите народни представители – тези, които сме минали през много избори, знаем, че не се чака и последният момент, особено изборите за местна власт започват от момента на стартиране на мандата на местната власт и подготовката вече е в разгара си, в пълен ход.
Практиката показва, че МВР се активизира в последния момент, в горещата фаза на кампанията, най-вече чрез подписване на протоколи за предупреждение на основание чл. 65 от Закона за Министерството на вътрешните работи от лица, за които има информация, че може да извършат противоправни деяния и престъпления, свързани с нарушения на изборното законодателство. Това е свързано с една предварителна работа на МВР, актуализиране на списъците на евентуалния контингент. Няма защо да Ви обяснявам какво налага това. Текучеството на контингента и териториалното му дислоциране е нещо, с което Вие сте запознати.
Конкретните ми въпроси към Вас, господин Министър, са: какво е направило МВР до този момент? Разпоредили ли сте такава актуализация на контингента? Доколко ще противодействате на евентуална практика при подаване на сигнали между отделните щабове на кандидати за оказване, приемете го може би некоректно, на натиск на определени лица с искането за подписване на такива протоколи за предупреждение само по сигнал? Проверявате ли тези сигнали? Какъв анализ правите? Доколко сте обезпечели и кадрово, и като йерархична структура лично от политическото ръководство противодействието на такива евентуални нарушения на изборното законодателство и престъпна дейност срещу политическите права на граждани и изборната система? Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Янков.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Както казахте и Вие, още преди законовия едномесечен срок ние правим подготовка за осигуряване на нормална обстановка и добър обществен ред по време на изборите за органи на местно самоуправление. Така да се каже, сме една крачка напред, тъй като неотдавна бяха изборите за Европейски парламент и съставът е още в ситуация, в която няма нужда от много подготовка, но такава е създадена.
Първо, ще започна от това, че на Министерски съвет бяха гласувани средствата – 10 млн. 500 хил. лв., които са предвидени за МВР основно за персонал, за да може да бъде осигурено, тъй като местните избори дърпат повече ресурс от парламентарните и са по сложни, тъй като са по-децентрализирани. Това е осигурено с акт на Министерския съвет. Ние сме създали организация за изготвяне на съответните заповеди и организационни документи, които да сформират екипите и да определят начина за работа по различните сигнали – било то оперативни или сигнали, които са подадени по различни начини, включително и през телефон 112. Естествено, това става в пълен синхрон и взаимодействие с прокуратурата. Всеки сигнал се докладва своевременно и в прокуратурата. Ще дам думата на господин Гребенаров, тъй като основно с тази организационна дейност се занимава Главна дирекция „Национална полиция“, за да даде подробности по организацията.
По отношение на предупредителните протоколи и според Вас като определение, че се оказва натиск, ще Ви заявя следното: ние проверяваме всеки един сигнал. Няма как да преценяваме и не бива да се преценява на съответните нива кой сигнал е истински или кой не е истински, затова принципът е, че се проверява всеки един сигнал, съответно според това какво е подадено в сигнала се предприемат и съответните действия. Такива протоколи се съставят, след като се направи анализ и е ясно, че даденото лице по някакъв друг начин е засичано в извършване на такава престъпна дейност, но самият предупредителен протокол, знаете и Вие, не носи правни последствия, ако лицето не извърши такава престъпна дейност и не нарушава обществения ред. Имам и съответния анализ за всички избори какъв е бил броят на тези протоколи, каква е била активността.
Ще помоля господин председателя да даде думата на старши комисар Гребенаров, за да даде информация по организацията. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте, господин Гребенаров.
ТОДОР ГРЕБЕНАРОВ: Както каза и министърът, ние влизаме от избори в избори, не сме спирали да работим по този въпрос. Проведохме две срещи с Централната избирателна комисия. Давам в резюме това, което направихме. На тези срещи присъстваха от Министерството на образованието и науката. Основната идея беше да се изясни дали след деня на изборите на 28-ми, респективно на балотажа, да има учебен процес или да няма.
Давам това, което към момента сме направили. Общото мнение и на Централната избирателна комисия, и на Министерството на образованието е, че няма никакъв проблем в първия работен ден след изборите да има учебен процес, ако трябва с по-намалено като часове време, по-късно. Направихме такива две срещи.
Към настоящия момент това, което е направено – подготвена е заповед за създаване на оперативен щаб в Министерството на вътрешните работи, в който влизат основно ръководителите на структурите във ведомствата в Министерството на вътрешните работи, всички директори на главни дирекции. Изготвен е план на Министерството на вътрешните работи с определени срокове за изпълнение, като към 7 септември, респективно другата седмица, започват вече такива регулярни срещи на областните директори с общинските избирателни комисии за запознаване с комисиите и уточняване местата, където ще бъдат съхранявани изборните материали, изборните бюлетини, реда и начина за тяхното транспортиране.
А относно това, което казахте за протоколите, колегите винаги изхождат от оперативната информация за това, което трябва да бъде направено. Няма никакво налагане от определена централа или партия, че съобразно дадено лице, спрямо което има подаден някакъв сигнал, ние сме длъжни да вземем съответните мерки и да предупредим лицето. Еднакво действаме спрямо всички сигнали, а както знаете, една част от сигналите първо минават през Централната избирателна комисия, друга част минават през общинските избирателни комисии. При получаване на даден сигнал за евентуално извършено нарушение на изборния процес, ние веднага внасяме преписката или сигнала в прокуратурата и действаме по указанията, които сме получили от дежурния или наблюдаващия прокурор. Всички действия са законни и смятам, че към настоящия момент няма правонарушения.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Гребенаров.
Господин Янков – реплика.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Вижте, аз обръщам внимание на една от основните задачи на Министерството на вътрешните работи – превенцията, и не съм съгласен с изявления на длъжностни лица, които твърдят, че работата на МВР започва при констатиране на престъпление. Затова именно съм призовал, и няма да спра да призовавам за тази основна възможност – превенция и пресичане на престъпления. За гарантиране на демократичния изборен процес това е изключително важно и е в ръцете на Министерството на вътрешните работи. Не разбирайте някакъв протест срещу работата на МВР и срещу възможността да се използват правомощията по чл. 65 от Закона за МВР. Но именно тук е уязвимостта и на работата на Министерството на вътрешните работи, защото може да се използва недобросъвестно, и то с политически цели, и затова обръщам внимание.
Аз лично с правомощията си на народен представител – предполагам няма да възразите, господин Министър – ще поискам срещи с ръководствата на областните дирекции на МВР – там, където бъда потърсен, разбира се, в тази кампания от кандидати на политическата сила, от която съм и аз, да потърся информация за организацията на работа на Министерството на вътрешните работи именно за пресичане – за гарантиране на изборния процес и спазването на Закона. И го казвам днес не използвайки възможността за блицконтрол, а обръщайки Ви внимание, защото сигналите, които получаваме като народни представители, са различни. Ние нямаме възможност да ги проверяваме. Като добросъвестни граждани също можем да подадем сигнали до Министерството на вътрешните работи, но Министерството на вътрешните работи има ангажимента да провери и този сигнал, доколко той обвързва и с ангажимент Министерството. Защото иначе ще Ви дам най-грубия пример. Може недобросъвестно да Ви бъдат подадени сигнали за всички избиратели. Какво трябва да направи Министерството? Всички избиратели да бъдат предупредени с такъв протокол за предупреждение?! Има контингент, който Вие наблюдавате, знаете прекрасно, и този контингент се нуждае от беседи, профилактиране именно защото това като процес, особено закупуването на гласове, е чувствителна тема най-вече за местните избори, които са много близо до хората.
В определени общини и определени места е необходимо не само профилактика, полицейско присъствие, а и още нещо, което да гарантира избори според волята на гражданите. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Благодаря, господин Председател.
Дами и господа народни представители! Господин Янков, разбира се, че МВР прави всички тези неща, включително и беседи с контингента, който смятаме, че влияе на тази оперативна обстановка. Естествено, че всеки сигнал се преценява по неговата същност и не би следвало, и няма как да се получи да предупредим цялото българско общество с протоколи, но пък, съгласете с мен, че няма как да не проверим всеки един сигнал. Така че въпрос на гледна точка е как се приема проверката. Аз мога да Ви гарантирам, че МВР я върши безпристрастно в рамките на своите правомощия и така ще продължим.
По отношение на сигналите, които се подават, разбира се, и Вие, и всеки един народен представител, всеки един гражданин има право и ще бъде приет да сподели информация или да подаде сигнал, който ще бъде проверен и за резултата ще бъде уведомен.
Мисля, че с работата и по последните избори сме доказали, че сме обективни, включително с това, че има образувани и досъдебни производства, има и съставени актове за административни нарушения, а и както посочи господин Гребенаров, голяма част от сигналите минават и през ЦИК, и през комисиите, така че няма място за съмнение, че се работи обективно. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Гребенаров, заповядайте.
ТОДОР ГРЕБЕНАРОВ: Относно въпроса при получаване на сигнал. Ние не сме спирали да работим оперативно-издирвателни мероприятия и към настоящия момент, така че тази дейност при нас е постоянна.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Господин Председател, само едно изречение.
Господин Министър, уважаемо ръководство на Министерството на вътрешните работи, от всичко казано дотук имаме следната готовност: МВР работи, има капацитета, има възможността да гарантира изборния процес и съблюдаване спазването на Закона. Това разбрах аз.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Янков.
Колеги, смятам, че днешният блицконтрол беше достатъчно смислен, имаше полза от него. Обстоятелствени въпроси бяха зададени, отговорите също бяха обстоятелствени и добри, така че да благодаря на ръководството на Министерството на вътрешните работи.
Само да се обърна към Главна дирекция „Гранична полиция“ за изнесеното заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред за 18-ти. Предния път се съобразихме с Вашите мотиви, че не може, сега на 18-ти ще бъде изнесеното заседание на Комисията.

Колеги, продължаваме с точка втора от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПРИ АВТОМАТИЗИРАНАТА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ, № 902-02-24, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г.
От Министерството на външните работи гости са: господин Константин Димитров – генерален директор на генерална дирекция „Политически въпроси“, Мария Спасова – директор на дирекция „Права на човека“; от Комисията за защита на личните данни: Кристина Радкова; от Министерството на вътрешните работи: Мария Рангелова – длъжностно лице по защита на личните данни в МВР.
Господин Димитров, заповядайте да представите Законопроекта.
КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Разбира се, нашето становище ще се ограничи в стриктните рамки на правомощията на Министерството на външните работи по този процес, като колегите от Комисията за защита на личните данни и Министерството на вътрешните работи биха били по-компетентни в някои от другите съдържателни аспекти на самия документ, който предстои да бъде ратифициран. С това уточнение, позволете ми да изложа пред Вас становището на Министерството на външните работи.
Самата Конвенция – протокол, към която трябва да се ратифицира, е приета през 1981 г. Това е първият правно обвързващ международен акт, който е приет в областта на личните данни. От 1981 г. са изминали дълги години. Светът навлезе, наред с другото, в дигиталната сфера на своето технологично развитие, което налага модернизацията и на самия документ, и на неговите текстове, който да отчита засилващата се роля на новите информационни и комуникационни технологии, глобализацията при обработването, и особено при обработване на нарастващия поток от лична информация, която се обменя на широк кръг нива.
През 2018 г. приключи и процесът на приемането на Протокол за изменение на Конвенцията в рамките на Съвета на Европа от Комитета на министрите в Съвета на Европа. Документът, който предстои да ратифицирате, ако такава е Вашата воля, ще отрази консенсус в рамките на Съвета на Европа по изменение на Конвенцията в следните аспекти: запазва се общият технологически неутрален характер на разпоредбите; запазва се единството и съвместимостта на Конвенцията с други правни инструменти, включително с важния регламент на Европейския съюз от 2016 г., който влезе в сила през 2018 г. и който е под важното заглавие „Общ регламент за защита на личните данни“. Тоест Протоколът за изменение на Конвенцията е синхронизиран съдържателно и като посока на въздействие с важния регламент, за който споменах, приет от Европейския съюз.
Протоколът въвежда принципа на пропорционалност на намесата – това е много важно да се подчертае, а именно преследване на правомерна цел и постигане на справедлив баланс на интересите – публични и частни, а също така и на засегнатите права и свободи.
Специална закрила се предвижда по отношение на някои категории лични данни, които са особено чувствителни за обществото, а именно генетични, биометрични и лични данни, свързани с престъпления, наказателни производства, присъди, информация, касаеща расов или етнически произход, политически възгледи, членство в синдикални организации, религиозни и други убеждения, здравен и сексуален живот.
На основание на чл. 37, § 3 от въпросния протокол държавите, които ще прилагат временно неговите разпоредби, следва да представят декларации в този смисъл. Именно такава декларация е направена от българското правителство веднага след като България подписва Протокола на 10 октомври 2018 г., така че временно този протокол се прилага, но това не отменя необходимостта, по наша преценка, Протоколът да бъде ратифициран съгласно изискванията на българската Конституция, съгласно поетите международни ангажименти на Република България и, разбира се, в унисон с правото на Европейския съюз.
Трябва да отбележим, че това действие не изисква мерки от законодателен характер. С други думи обобщавам, че Министерството на външните работи изразява становище, че Република България следва да ратифицира Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.
Госпожа Спасова, моята колега, ако има нещо, би могла да допълни. Ако не, останалите представители на компетентни ведомства биха могли да вземат думата. Благодаря Ви, господин Председател.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Димитров.
От Комисията за защита на личните данни – становище и мнение.
КРИСТИНА РАДКОВА: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, позволете ми на първо място да отбележа, че по време на съгласувателната процедура на това предложение Комисията за защита на личните данни е подкрепила без бележки и възражения предложението на Министерството на външните работи.
Бих искала само да допълня един малък детайл по същество във връзка с това, което колегата каза току-що. Единственото, което е ново по отношение на защитата на личните данни в рамките на приложимото законодателство, е във връзка с Регламента относно защитата на личните данни, който е водещият документ по време на съставянето на този протокол, и всъщност двата документа са вървели като изработване паралелно, така че те са в пълен синхрон. Единственото, което ще произтече като малко по-различна правна последица, е начинът на контролиране на прилагането на Конвенцията, който е не както до ден днешен е било с ежегодни доклади, които са изпращани на вниманието на Съвета на Европа, а ще се прави мониторинг въз основа на един въпросник, който е публично оповестен, и това задължение е възложено на Комитета към Конвенцията. Нищо по-различно от това, което има Комисията или другите заинтересовани органи по отношение на Конвенцията, няма да се промени.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря Ви.
От Министерството на вътрешните работи.
МАРИЯ РАНГЕЛОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа! Бих искала да допълня, че благодарение на Протокола за изменение на Конвенцията този важен международноправен инструмент добива един изключително важен елемент, а именно че чрез него европейският стандарт за защита на личните данни става универсален, международен. Към момента има 55 държави, които са ратифицирали Конвенция № 108, извън държавите – членки на Европейския съюз, още 27. Тенденцията е и Протоколът да претърпи такава процедура, което е важно от гледна точка на защитата на личните данни.
Другият съществен елемент, който се постига с Протокола, той е един от многото, балансът между защитата на правото на лични данни и основните права и ангажиментите на администраторите на лични данни. Изключително засилени са задълженията на администраторите на лични данни в унисон с общия регламент за защита на данните, на което кореспондира съответно и балансирана защита на личните права. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря Ви.
Колеги, имате думата за въпроси, предложения към вносителите.
Господин Радев, заповядайте.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Искам да Ви попитам: това води ли до някакви допълнителни разходи на хора, човешки ресурси или някакви пари допълнително или не?
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте.
КРИСТИНА РАДКОВА: Благодаря Ви.
Не, категорично по никакъв начин няма да се промени изпълнението на задълженията на държавата. Така или иначе ангажимент е на надзорния орган, който съвпада с надзорния орган по линия на европейския регламент, в случая Комисията за защита на личните данни. Това изцяло е ангажимент, който и до ден днешен е бил изпълняван от страна на Комисията, просто формата се различава малко. И ако мога да направя един паралел – проверките, които ще бъдат правени, се доближават на принципа на проверките по линия на Шенген, които се правят с работни групи, като доминират експерти, ходят на място, проверяват изпълнението, но това по никакъв начин няма да промени нито финансовата рамка, нито формално ангажиментите на държавата.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря Ви.
Колеги? Няма други въпроси.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, № 902-02-24, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Благодаря Ви за участието.
Продължаваме с точка трета от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДЕНОНСИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА НАСИЛИЕТО И ЛОШОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ЗРИТЕЛИ ПРИ СПОРТНИ ПРОЯВИ И В ЧАСТНОСТ НА ФУТБОЛНИ СРЕЩИ И ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД КЪМ БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА ФУТБОЛНИ МАЧОВЕ И ДРУГИ СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ, № 902-02-21, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2019 г.
Гости от: Министерството на младежта и спорта: Стоян Андонов – заместник-министър, и Лилия Топалова-Мартинез – държавен експерт в отдел „Европейски програми и проекти“; Министерството на вътрешните работи: старши комисар Антон Златанов – заместник-директор на Столичната дирекция на вътрешните работи.
Господин-заместник министър, Вие ли ще представите Законопроекта? Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТОЯН АНДОНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Законопроектът с вносител Министерският съвет цели да бъде денонсирана Европейската конвенция № 120 за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и да бъде ратифицирана новата Конвенция на Съвета на Европа № 218.
Конвенция № 218 на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и начин на обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия е подписана на 3 юли 2016 г. България бе една от първите държави, които подписаха Конвенцията в Сен Дени по време на Европейското първенство по футбол във Франция. Старата Конвенция № 120 е отворена за подписване и ратификация на 19 август 1985 г. и е влязла в сила на 1 ноември 1985 г. През последното десетилетие е установено, че съдържанието на Конвенция № 120 от 1985 г. не е в съответствие, в някои аспекти е в противоречие с подхода и добрите практики, изградени и утвърдени през годините. За да може да предложи адекватен отговор на проблема, свързан с насилието и противоправните деяния при провеждане на спортни мероприятия, Съветът на Европа разписа новата конвенция, която предлагаме за ратифициране.
Текстовете на новата конвенция предлагат напълно нови и по ясни цели, насочени към осигуряването на сигурна, безопасна и гостоприемна среда при провеждане на футболни срещи и други спортни мероприятия, а не единствено и само за контрол на насилието. В нея са залегнали основните принципи и мерки за намаляване на рисковете от различно естество при провеждане на спортни мероприятия. Това са природни бедствия, терористични атаки, слабости на спортната инфраструктура и така нататък. Конвенцията отразява широко разпространения европейски опит, който свидетелства, че фокусирането само върху сигурността не осигурява подходящо или ефективно средство за намаляване на рисковете, свързани с провеждането на спортните мероприятия, и не гарантира безопасна, сигурна и приветлива атмосфера на спортните обекти.
Основната цел е да се насърчи интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване, в прилагането на който да вземат всички агенции, държавни органи и организации, имащи отношение към организирането и провеждането на спортното мероприятие, като ролите и отговорностите на всяка от тях са ясни и допълващи се. Гарантирането на безопасността по време на спортни мероприятия се осигурява чрез всеобхватен подход, позволяващ ефективно взаимодействие между всички участници – правоприлагащите органи, спортните клубове и международните организации, ангажирани с осигуряването на безопасността.
Конвенцията отчита влиянието на обществените промени – икономически, емиграционни, политически, социални и технологични, върху гарантирането на безопасността по време на спортните мероприятия. Тя представлява рамков документ, определящ основни принципи. Дава възможност на държавите да ги адаптират и приложат в светлината на своето национално законодателство и обстоятелства, и по-специално характера и сериозността на проблемите за безопасността и сигурността, свързани с провеждането на спортни мероприятия.
Текстът също така предвижда механизъм за мониторинг на спазването и предоставянето на подкрепа и съвети за прилагането на Конвенцията чрез създаването на Комитет по безопасност и сигурност при спортни събития. Създаването на такъв комитет гарантира институционална основа за осигуряване на устойчивост, подходящ механизъм за продължаване дейността на сега действащия постоянен комитет, мониторинг относно съответствието на държавните политики с Конвенцията и подпомагане на страните членки.
Към настоящия момент Конвенцията е ратифицирана от девет държави. Тя е влязла в сила считано от 1 ноември 2017 г., след като е изпълнено условието за налични три ратификации. След оторизирането от страна на Европейския съюз нейните държави членки да станат страна по Конвенцията от Сен Дени в интерес на Европейския съюз, се очаква няколко държави – членки на Европейския съюз, да пристъпят към ратификация своевременно. При ратифициране на Конвенцията от общо десет държави ще бъде създаден Постоянен комитет към Конвенцията, в която страните, които не са ратифицирали този международен акт, ще получат право само на наблюдатели, без да имат право на директно участие и въздействие при вземането на решения.
В момента в Народното събрание на Република България има сформирана работна група, в която участват народни представители от всички политически сили, представители на Министерството на младежта и спорта, Министерството на вътрешните работи и представители на различни спортни федерации, която разработва изцяло нов Закон за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия, който да замени сега действащия Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. Новият закон се опира изцяло на основните принципи на Конвенция № 218 и ратифицирането ѝ от Народното събрание би спомогнало за неговото изработване. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Златанов, нещо имате ли да допълните?
АНТОН ЗЛАТАНОВ: От страна на Министерството на вътрешните работи и на експертно ниво считаме, че би било полезно да бъде ратифицирана Конвенцията, тъй като към днешно време е много по-актуална и отразява много по-добре не само сигурността, а включва елементи като безопасност, обслужване и въобще отговорностите на всички институции, организации и лица, които биха спомогнали за по-доброто провеждане на спортни мероприятия.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря Ви.
Колеги, имате думата за въпроси към вносителя.
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми гости! Моите въпроси са по-скоро технически. Необходимо ли е да се денонсира старата конвенция, за да важи новата? Коя е разликата между двете конвенции? Признавам си, старата нямах възможността да я открия и да я прочета, но прочетох новата. Противоречат ли новите текстове по някакъв начин на действащото сега законодателство към днешна дата, защото тази година още в началото приехме промени в Закона за борба срещу противообществените прояви на спортни мероприятия и знам, че се готви такъв нов закон. Какво ще промени това в дейността на Министерството на вътрешните работи, защото след приемането на тези текстове тежестта основно пада върху тях? Интересуваме каква е слабостта на старата конвенция, необходимо ли е да я отменяме, за да приемем новата?
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Господин Андонов, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТОЯН АНДОНОВ: Ако се наложи, колегата ще ме допълни. Самият факт, че старата Конвенция № 120 е приета през 1985 г., което е преди повече от 35 години, че доста се развиха нещата както в Европа, така и в света, появиха се и нови предизвикателства, нови заплахи, показва необходимостта от промени в старата, или по-скоро приемането на тази нова. Считам, и това го изтъкнах преди малко, че новата ще позволи по-добро взаимодействие между институциите и може би, надявам се, по-добро взаимодействие и леко облекчаване на работата и отговорностите на МВР, като част от отговорността поемат изброените организации, за които казах. Лично аз считам, че това ще бъде полезен акт, който, разбира се, и при новия закон, който Вие ще изработите, ще помогне по нашите стадиони наистина не само сигурността, а и пребиваването на хората да бъде по приятно.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря Ви, господин Андонов.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Нещо допълнително да запитам. Прочетох в мотивите, че девет страни – членки на Европейския съюз, са ратифицирали тази конвенция и от десетата зависи да се създаде този постоянен комитет. Има ли някаква причина другите страни членки да не бързат да правят това нещо? Носи ли някакви финансови ангажименти към България ратифицирането и влизането съответно в Комитета, който се сформира, защото с подписването от наша страна като десета страна членка вече ще се създава този комитет? Имаме ли някакви финансови ангажименти като страна?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТОЯН АНДОНОВ: Не, нямаме финансов ангажимент. Считам, че това не може да донесе като акт на ратифициране някакъв ангажимент към държавата.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Андонов.
Колеги, други?
Господин Радев.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Възползвам се от това, че заместник-министърът е тук, да го кажа на глас. Да знаете, че ангажиментът за сигурността по време на такива мероприятия, най-вече мачовете, си е основно на Министерството на младежта и спорта. Като министър имах възможността да присъствам и прехвърляхме всичко на МВР. Въобще в държавата всеки е свикнал да прехвърля всичко на МВР, затова вземам думата, за да го кажа поне на Вас. Я се видим по друг повод скоро, я не. Внимавайте в тази граница. Не натоварвайте хората. Те имат толкова други ангажименти. Там, където могат, помагат и сега, но имайте предвид и това. Сигурен съм, че тази конвенция няма пряко отношение, но ако има там нещо, понасяйте си тежестта, а там, където не можете, те да се появят. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Радев.
Господин Андонов, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТОЯН АНДОНОВ: И аз благодаря за бележката. Може би не се изразих достатъчно правилно. Извинявам се!
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Колеги, има ли други въпроси. Няма.
Пристъпваме към гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, № 902-02-21, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2019 г.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Колеги, благодаря Ви за участието.
Последна точка:
РАЗНИ.
В Народното събрание е постъпила докладна записка от постоянния представител на Народното събрание към Европейския парламент относно покана за участие на 23 и 24 септември 2019 г. в Европейския парламент в Брюксел на Петата среща на Съвместната група за парламентарен контрол на Европол. Докладната записка е разпределена на вниманието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Досега в срещите на групата са участвали председателите на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения и по един представител от парламентарната група на БСП и на ДПС. Ще направя предложение към председателя на Народното събрание формулата да бъде по същия начин. Това е за информация.
Договорихме се с „Гранична полиция“ за следващото изнесено заседание, защото предния път имаха обективни причини. Ще получите от администрацията на Комисията по имейлите си дневния ред.
Колеги, някакви въпроси?
Ако няма, благодаря Ви за участието.
Закривам заседанието.

(Закрито в 15,17 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Пламен Нунев
Форма за търсене
Ключова дума