Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
26/07/2017

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество № 754-01-44, внесен от н.п. Александър Мацурев и гр.н.пр. на 12 юли 2017 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество № 754-01-44, внесен от н.п. Александър Мацурев и гр.н.пр. на 12 юли 2017 г.


  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 26 юли 2017 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество № 754-01-44, внесен от н.п. Александър Мацурев и гр.н.пр. на 12 юли 2017 г.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от н.п. Александър Мацурев.
  Със законопроекта се предлага санкцията, предвидена според действащата разпоредба за лицата, пуснали животни през селскостопански земи и с това причинили вреди на селскостопанско имущество, вече да се налага на собствениците, пуснали или допуснали животни да бъдат пуснати през селскостопански земи. Освен това се завишава размерът на санкцията и е предвидено такава да се налага и на еднолични търговци и юридически лица.
  Според вносителите, промените ще улеснят установяването на субекта на нарушението и ще допринесат за повишаване на отговорността на собствениците на селскостопанските животни да осъществяват ефективен контрол върху пастирите.
  В Комисията по земеделието и храните е постъпило становище на Националното сдружение на общините в Република България, които нямат допълнителни бележки и предложения.
  В последвалата дискусия от всички народните представители парламентарни групи изразиха принципна подкрепа към предложените промени, като същевременно направиха редица бележки.
  От парламентарната група на Обединените патриоти отбелязаха, че между първо и второ четене на законопроекта следва да бъдат предвидени подобни санкции за всички, причиняващи щети на селскостопанската продукция, като дадоха пример с водачите на моторни превозни средства, превозващи дърва, които причиняват не по-малки вреди, преминавайки през земеделските земи.
  От парламентарната група на БСП за България обърнаха внимание, че има редица текстове, които следва да бъдат прецизирани и синхронизирани между двете четения на законопроекта и че следва да се предвиди ред, по който ще бъдат обезщетявани лицата, претърпели вреди. Освен това предложиха да бъде изискано от Националното сдружение на общините в Република България допълнително становище по съществото на направените предложения.
  От парламентарната група на Движението за права и свободи отбелязаха, че предвид архаичността на голяма част от текстовете, целият закон следва да бъде прецизиран.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 20 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество № 754-01-44, внесен от н.п. Александър Мацурев и гр.н.пр. на 12 юли 2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума