Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
14/09/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча № 754-01-54, внесен от н.п. Волен Сидеров и гр.н.пр. на 13 септември 2017 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча № 754-01-54, внесен от н.п. Волен Сидеров и гр.н.пр. на 13 септември 2017 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 14 септември 2017 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча № 754-01-54, внесен от н.п. Волен Сидеров и гр.н.пр. на 13 септември 2017 г.
  В заседанието на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието, храните и горите – Атанас Добрев – заместник-министър, от Изпълнителната агенция по горите – Румен Янкулов – директор на дирекция „Лов“ и Деница Александрова – главен юрисконсулт. Присъстваха и представители на Българското дружество за защита на птиците и на Асоциацията на парковете в България.
  Законопроектът беше представен от н.п. Александър Сабанов.
  Със законопроекта се предлага министърът на земеделието, храните и горите да може със заповед да променя сроковете за ловуване на дивеч – обект на лов и да регулира числеността на дивечовите запаси, в зависимост от биологичното развитие на дивеча и щетите, нанесени от него. Заповедта ще се издава след съгласуване с министъра на околната среда и водите, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Обжалването на заповедта няма да спира нейното изпълнение.
  В свое становище Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя законопроекта, но обръща внимание, че със заповед не може да се променя срок, определен в нормативен акт с ранг на закон.
  В последвалата дискусия народни представители от парламентарните групи на Обединените патриоти и на БСП за България подчертаха, че предложението се прави във връзка с опасността от разпространение на африканската чума по свинете, тъй като в момента има огнища на това заболяване в съседна Румъния и съществува реална опасност то да се прехвърли на територията на страната. Това би довело до унищожаването не само дивите, но и на почти цялото поголовие от питомни свине в страната. В тази връзка се налага да бъдат предприети превантивни действия и да се даде възможност за оперативна намеса на компетентните органи, особено предвид липсата на разработена ваксина и силно увеличената популация на дива свиня, която създава допълнителен риск от бързо разпространение на болестта.
  От парламентарната група на Воля заявиха, че няма да подкрепят законопроекта, тъй като изложените от вносителите аргументи са противоречиви, а предложеният текст дава право на министъра да променя сроковете за ловуване както прецени, без да бъде ограничен от условия, свързани с реакция на кризисни ситуации.
  От Асоциацията на парковете в България припомниха, че в закона и в момента съществува възможност при епизоотична обстановка министърът да прилага санитарен отстрел на диви животни като част от мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните. Освен това подчертаха, че биологичното развитие на дивеча и щетите, нанесени от него, по никакъв начин не кореспондират с превенцията на заболяването.
  От Българското дружество за защита на птиците също се обявиха против законопроекта и възможността със заповед на министъра да се определят сроковете за ловуване.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 13 гласа “за”, 1 гласа “против” и 5 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча № 754-01-54, внесен от н.п. Волен Сидеров и гр.н.пр. на 13 септември 2017 г.


  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  ДИМИТЪР ГЕЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума