Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
27/06/2018

  Изслушване на Министерството на земеделието, храните и горите, проведено на основание член 113, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА


  ДОКЛАД
  НА
  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  Относно: Изслушване на Министерството на земеделието, храните и горите, проведено на основание член 113, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

  Комисията по земеделието и храните проведe заседание на 27 юни 2018 г., на което изслуша информация относно плана за необходимите мерки за предотвратяване появата на болестта африканска чума по свинете на територията на Република България, които следва да бъдат одобрени и финансирани от Министерския съвет.
  Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев обясни, че африканската чума по свинете е силно заразно вирусно заболяване по домашните и дивите свине. Заболяването се предава директно (контакт между болни и здрави животни), индиректно (контакт със замърсени с вируса материали и повърхности), чрез заразени фуражи и чрез хранене с отпадъци, съдържащи заразено свинско месо или месни продукти. Изкореняването на болестта е изключително трудно и причинява значителни финансови загуби. Болестта се проявява с висока смъртност, като за нея липсват лечение и ваксина. Единственият начин за контрол на заболяването в засегнатите територии е прилагането на строги мерки за ограничаване на придвижването на живите свине, на разпространението на продуктите, добити от тях и унищожаване на всички заразени и контактни животни.
  В периода 2007-2016 г. болестта се е разпространила в 11 държави, като само през 2014 г. заболяването при диви свине е проникнало последователно в пограничните райони на Литва, Полша, Латвия, Естония. Мерките, които държавите членки прилагат с цел предотвратяване на заболяването и намаляване риска от неговото разпространение, са свързани с обучение на митническите служители, поставяне на информационни табла на граничните контролно-пропускателни пунктове, предоставяне на информационни материали на пътуващите за общите правила при въвеждането на продукти от животински произход за лична консумация, осъществяване на контрол от граничните служители върху личния багаж на пътниците, тестване на конфискуваните месни продукти за наличието на вируса на заболяването. Въпреки тези мерки, заболяването е широко разпространено сред дивите свине, които са основният резервоар и източник на зараза за домашните свине. Най-рискови за проникване на заболяването у нас са пограничните райони с Румъния, където вече има констатирани 49 огнища от началото на годината. За последните две седмици са обявени нови 45 огнища на по-малко от 200 км. по права линия от северната ни граница.
  За да бъдат предприети адекватни мерки за превенция на заболяването и за намаляване на икономическите загуби е важно да се има предвид, че свиневъдството е съсредоточено в три района на страната, където се отглеждат приблизително 88,1% от общия брой свине. Фермите са от индустриален вид, като в 59 обекта се отглеждат 86 % от общия брой свине. Предвид това, в случай на нахлуване на заболяването, секторът ще претърпи огромни икономически загуби. В индустриалните ферми в Северна България, като най-рисков регион, размерът на инвестициите, вложени в изграждането и оборудването, заедно със стойността на животните, възлиза на близо 264 млн. лв. В национален мащаб преките и косвените загуби за свиневъдния бизнес биха достигнали 0,5 млрд. лв.
  С оглед на усложнената епизоотична обстановка в цяла Европа Министерството на земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Изпълнителната агенция по горите и Центърът за оценка на риска по хранителната верига работят в тясно сътрудничество, като до момента са проведени редица семинари, обучения и заседания на работни групи. БАБХ като компетентен контролен орган изпълнява Програма за надзор и контрол на болестта африканска чума по свинете в България през 2016 -2018 г. и извършва засилен контрол върху мерките за биосигурност в свиневъдните обекти. Изработен е план за действие за съхраняването на Източнобалканската порода свине, в случай на проникване на заболяването на територията на страната, предвид нейния специфичен начин на отглеждане и епизоотологично значение като възможен разпространител на болестта между дивите и домашните свине.
  Министерството е изготвило план със стратегически мерки за предотвратяване на появата на африканска чума по свинете, като са извършени прогнозни изчисления на необходимите за неговото изпълнение средства. Мерките включват засилен граничен контрол върху движението на живи животни и личния багаж на пътниците, пристигащи на територията на страната, засилени мерки за биосигурност в свиневъдните обекти, засилен лабораторен контрол и редуциране плътността на популацията от дива свиня. Изпълнението на последната мярка налага да бъдат направени законодателни промени по отношение на сроковете за групов лов на дива свиня, които да разрешат провеждането на гонки в един работен ден седмично, в почивни и празнични дни, преди официалното започване на ловния сезон през 2018 г. Изготвен е и план с мерки, които да бъдат предприети при евентуално проникване на заболяването на територията на страната.
  По предложение на министъра на земеделието храните и горите, Министерският съвет е одобрил 4 914 хил. лв., които Министерството на земеделието, храните и горите, Изпълнителната агенция по горите и Българската агенция по безопасност на храните да използват за изпълнение на плана за предотвратяване появата на африканска чума по свинете на територията на страната.
  За средствата, необходими за изпълнение на плана с мерки, които следва да се предприемат след евентуално проникване на заболяването, министерството ще представи допълнителен анализ.
  От парламентарната група на Движението за права и свободи предложиха да се обмисли и законодателна промяна, свързана с ограничаване на свободното придвижване на събирачите на трюфели, които предвид своята мобилност и използването на кучета в процеса на търсене, представляват потенциална опасност и могат да станат преносители на заразата.
  От Националния ловно-рибарски съюз предложиха да се обмислят законодателни промени, които да позволят на министъра на земеделието, храните и горите със заповед да променя сроковете за групово ловуване на дива свиня, при определени условия. Според тях индивидуалният лов не би могъл да доведе до бързо редуциране на популацията на дива свиня, а изпълнението на тази мярка е от голямо значение за превенцията на заболяването. Предложиха също налагане на ограничения върху придвижването на Източнобалканската порода свине като потенциален разпространител на болестта, както и мерки за намаляване популацията на хищниците, които са механични преносители на вируса.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума