Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
05/07/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча № 854-01-63, внесен от н.п. Александър Сабанов и гр.н.пр. на 4 юли 2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча № 854-01-63, внесен от н.п. Александър Сабанов и гр.н.пр. на 4 юли 2018 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 5 юли 2018 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча № 854-01-63, внесен от н.п. Александър Сабанов и гр.н.пр. на 4 юли 2018 г.
  В заседанието на комисията от Министерството на земеделието, храните и горите взе участие Атанас Добрев – заместник-министър. От Изпълнителната агенция по горите – Григор Гогов – изпълнителен директор и Даниела Ангелова – директор на Дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси”.
  Законопроектът беше представен от н.п. Александър Сабанов, който обясни, че предложението цели предотвратяване появата на заболяването африканска чума по свинете и е в изпълнение на мерките, одобрени на оперативно заседание на Министерския съвет. Промяната ще позволи редуциране популацията на дивите прасета, предвид наличието на огнища на заболяването в съседна Румъния и реалната опасност болестта да се прехвърли на територията на страната.
  В тази връзка, със законопроекта се предлага до 31 декември 2018 г. да бъде разрешен групов лов на дива свиня и извън срока от 1 октомври до втората неделя на месец януари, посочен в Приложение № 4 към чл. 54, ал. 1 от закона, включително и в сряда.
  Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя законопроекта.
  В последвалата дискусия народни представители от парламентарната група на ГЕРБ подкрепиха законопроекта, но поставиха въпрос относно използването на отстреляните животни. От министерството обясниха, че ловните дружини ще бъдат длъжни да вземат проби от отстреляните животни, които ще бъдат проверявани за наличие на вируса на заболяването. Предвидено е експерти от Българската агенция по безопасност на храните да обучат по двама души от всяка ловна дружина във връзка с правилното вземане на пробите за анализ, загробването на животинските отпадъци и др.
  От БСП за България предложиха министерството периодично да информира народните представители как протича отстрела и да предвиди информационна кампания за мерките, които предприема.
  От парламентарната група на Движението за права и свободи подкрепиха по принцип необходимостта от спешни действия за предотвратяване появата на заболяването и препоръчаха министерството да предвиди мерки за безопасност както на ловците, така и на хората, намиращи се по една или друга причина в гората. Освен това, според тях промяната следва да бъде направена в тялото на закона, като се разширят правомощията на министъра на земеделието, храните и горите и се предвиди възможност, при определени обстоятелства и при наличието на съответните становища, той със заповед да изменя сроковете за ловуване на дивеча – обект на лов. По този начин компетентните органи ще имат възможност за оперативна намеса не само в конкретния случай, а и при евентуална поява на други заболявания.
  В тази връзка, н.п. Александър Сабанов припомни, че такова предложение е имало в предходен законопроект, който е предизвикал сериозна отрицателна реакция и е бил отхвърлен от пленарна зала. Затова, за да не се породят съмнения в целта на предложението сред природозащитните организации и законопроектът да бъде забавен, вносителите са предложили възможността за групов лов извън определените в закона срокове да се отнася за конкретен период от време.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 15 гласа “за”, 0 гласа “против” и 1 глас “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча № 854-01-63, внесен от н.п. Александър Сабанов и гр.н.пр. на 4 юли 2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума