Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
06/11/2019, 12:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 902-01-50, внесен от Министерски съвет на 7 октомври 2019 г. – за първо гласуване;
2. Разглеждане на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г. – за първо гласуване;
3. Изслушване на министъра на земеделието, храните и горите на основание чл. 29 от ПОДНС;
4. Представяне на общата селскостопанска политика за периода 2021 -2027 г.
Форма за търсене
Ключова дума