Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
14/05/2020, 14:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Упълномощаване на председателя на Комисията по земеделието и храните да оттегли внесения в деловодството на Народното събрание доклад за второ гласуване с вх. № 053-07-9 от 18 март 2020 г. относно Законопроект за управление на агрохранителната верига, вх. № 002-01-10, внесен от Министерския съвет на 03 февруари 2020 г.
2. Разглеждане и гласуване на нов проект на доклад за второ гласуване на Законопроект за управление на агрохранителната верига с вх. № 002-01-10, внесен от Министерския съвет на 03 февруари 2020 г.
Форма за търсене
Ключова дума