Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
03/06/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Изслушване на министъра на земеделието, храните и горите на основание чл. 29 от ПОДНС.
Форма за търсене
Ключова дума