Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Становище от Министерство на енергетиката по постъпило предложение от народни представители по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-01-3.
Форма за търсене
Ключова дума