Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Становище на Федерация на независимите синдикати от земеделието по законопроект за превенция от неблагоприятни климатични събития.
Форма за търсене
Ключова дума