Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Становище от МЗХГ относно проект на Закон за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16.
Форма за търсене
Ключова дума