Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Становище от Министерство на образованието и науката по постъпило предложение от народни представители по ЗИД на ЗПООПЗПЕС, № 802-01-44.
Форма за търсене
Ключова дума