Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
18/09/2019 първо гласуване

  ДОКЛАД
  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, № 954-01-56, внесен от Кръстина Николова Таскова и група народни представители на 26.07.2019 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 18 септември 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, внесен от Кръстина Николова Таскова и група народни представители.
  На заседанието присъстваха: Миляна Павлова, държавен експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“ в Дирекция „Социално включване“ в Министерството на труда и социалната политика, Диана Петрова, началник отдел „Социални и семейни помощи“ в Главна дирекция „Социално подпомагане“ от Агенцията за социално подпомагане и др.
  Законопроектът беше представен от народният представител Дора Христова.
  Основната цел, която си поставят вносителите на законопроекта е с предлаганите промени в Закона за семейни помощи за деца да се осигури месечна помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, независимо от дохода на семейството. Така всички български семейства ще имат равни права и възможности за получаване на този вид месечни помощи. Ще се осигурят и еднакви права на всички български деца, което е справедлив подход. Според вносителите с тази нова мярка ще се поощри раждаемостта и ще се подпомогне процеса на преодоляване на негативната демографска тенденция.
  В мотивите към законопроекта вносителите посочват източниците на допълнителните средства, които ще са необходими за реализиране на този нов подход за подпомагане на семействата с деца, обхванати от системата на средното образование.
  Към законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието на законопроекта.
  В Комисията бяха получени становищата на Министерството на труда и социалната политика, Министерство на финансите, Агенцията за социално подпомагане, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата.
  От Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите и Агенцията за социално подпомагане не подкрепят законопроекта.
  От Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската –търговско промишлена палата, както и Българската стопанска камара се въздържат от подкрепа.
  В проведената дискусия взеха участие народните представители Калин Поповски, Ралица Добрева, Георги Гьоков, Надя Клисурска и Хасан Адемов.

  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 9 гласа „за“, без гласове „против“ и 11 гласа „въздържал се“,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, № 954-01-56, внесен от Кръстина Николова Таскова и група народни представители на 26.07.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:
  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума