Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
18/09/2019 първо гласуване

  ДОКЛАД
  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 954-01-57, внесен от Кръстина Николова Таскова и група народни представители на 26.07.2019 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 18 септември 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Кръстина Николова Таскова и група народни представители.
  На заседанието присъстваха Калина Петкова, директор на Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в Министерството на труда и социалната политика и представители на работодателски и граждански организации.
  Законопроектът беше представен от народният представител Дора Христова.
  Основната цел, която си поставят вносителите на законопроекта е да се въведе задължителен допълнителен платен годишен отпуск от един ден за всяка работничка или служителка с едно или повече деца. Изменението ще засегне всички майки, които са сключили индивидуални трудови договори, а не само тези, които са страна по колективен трудов договор. От друга страна се запазва възможността в колективен трудов договор да бъде уредено всяка майка да има право на допълнителен платен годишен отпуск при две или повече деца. Допълнителният отпуск ще осигури на децата да бъдат повече време с майките си.
  Според вносителите чрез предложението се въвежда справедлива мярка както за работничките и служителките, така и за самите работодатели. По този начин ще се осигури спокойствие и подкрепа на майките, като им се предостави възможност за един ден допълнителен отпуск за всяко дете, през който могат да заведат децата си на лекар, да ги запишат на градина, училище и т.н. дейности пряко свързани с нуждите на самото дете.
  В Комисията бяха получени становищата на Министерството на труда и социалната политика, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на независимите синдикати в България и Съюза за стопанска инициатива.
  Министерството на труда и социалната политика не подкрепя предложението. От работодателските организации също. Законопроектът е подкрепен от организацията на КНСБ.
  В Комисията беше получен протокол от заседанието на Комисията по трудово законодателство към Националния съвет за тристранно сътрудничество, проведено на 12.09.2019 г. В доклада на Председателя се съобщава, че законопроектът не е приет с единодушие и ще бъде изпратен за обсъждане в НСТС.
  Към законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието на законопроекта.
  В проведената дискусия взеха участие народните представители Емил Тончев, Надя Клисурска, Георги Гьоков, Румен Генов, Милко Недялков, Хасан Адемов, Николай Сираков.
  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 6 гласа „за“, 1 глас „против“ и 13 гласа „въздържал се“,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 954-01-57, внесен от Кръстина Николова Таскова и група народни представители на 26.07.2019 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:
  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума