Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
18/12/2019 първо гласуване

  ДОКЛАД
  за първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за социалните услуги № 954-01-84, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 04.12.2019 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 18 декември 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за социалните услуги, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители.
  В заседанието участваха Деница Сачева, министър на труда и социалната политика, заместник министрите на труда и социалната политика – Зорница Русинова и Лазар Лазаров, експерти от Министерството на труда и социалната политика, Председателят на Агенцията за социално подпомагане – Румяна Петкова и експерти в същата агенция, заместник председателя на Агенцията за закрила на детето – Мариела Личева и представители на неправителствени организации.
  Законопроектът беше представен от народният представител Искрен Веселинов.
  В мотивите към законопроекта е записано, че законопроектът цели отлагането на действието на Закона за социалните услуги, тъй като в обществото са нараснали противоречивите мнения и се е появила необходимостта от прецизиране на някои от текстовете. Законът в настоящия вариант дава възможност за тълкуване на определени норми в светлина, която противоречи на традиционните ценности и представите за функционирането и смисъла на семейството като основна единица на обществото. Семейството като съвкупност от майка, баща и техните деца, както и неговото функциониране по осигуряването на здрава среда за отглеждане, възпитание и образование на децата трябва да е водещо при формулирането и прилагането на всички закони в Република България. Законът за социалните услуги и промените, които той налага в Закона за закрила на детето и Семейния кодекс, поставят основателни въпроси именно свързани с устоите на семейството и неговата роля при отглеждането на децата. Ето защо този допълнителен период е нужен, за да може на всички въпроси, които са възникнали, да се даде решение и отговор. С предлаганото изменение се цели да се даде възможност на всички, които ще попаднат в обхвата на закона да изразят мнението си и да се постигне желаният резултат.
  Законопроектът се състои от един параграф, с който се иска Законът за социалните услуги да започне да действа от 1 юли 2020 г.
  Към законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието на законопроекта. В нея се посочва, че основанието за законодателната инициатива е необходимостта от провеждане на дискусия и прецизиране на текстове от Закона за социалните услуги.
  В Комисията беше получена информация от заседанието на Постоянната комисия по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество, проведено на 16.12.2019 г. Стана ясно, че Министерството на труда и социалната политика подкрепя законопроекта, всички останали членове се въздържат от подкрепа.
  В Комисията бяха получени становищата на Националното сдружение на общините в Република България и няколко неправителствените организации. Сдружението на общините подкрепя законопроекта, останалите становища са неподкрепящи.
  В проведената дискусия взеха участие народните представители Светлана Ангелова, Павел Шопов, Георги Гьоков, Калин Поповски, Милко Недялков, вносителите на законопроекта и повече от двадесет представители на неправителствени организации. Повечето от народните представители се обединиха около тезата, че Законът за социалните услуги е изключително важен за развитието на сектора на социалните услуги, не засяга семейните отношения, родителството и други традиционни ценности на българското общество. Предложението за отлагането на действието на закона с шест месеца е разумен срок, в което време ще могат да бъдат конкретизирани и изчистени някои от определенията и нормите в закона. В същото време трябва да се положат усилия и да се проведе задълбочена обществена дискусия, за да се елеминират напреженията и страховете, които законът е породил в различни обществени групи. Бяха изказани и мнения, че Законът за социалните услуги е с порочна философия, крайно либерален и комерсиализира грижата за хората.
  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 15 гласа „за“, 1 глас „против“ и 3 гласа „въздържал се“,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за социалните услуги № 954-01-84, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 04.12.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:
  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума