Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
15/09/2020 първо гласуване

  ДОКЛАД
  за първо гласуване на Законопроект за допълнение на Кодекса на труда, № 054-01-82, внесен от Юлиан Кръстев Ангелов и група народни представители на 30.07.2020 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 09 септември 2020 г. разгледа и обсъди Законопроект за допълнение на Кодекса на труда.
  На заседанието присъстваха: Лазар Лазаров - Зам.-министър на труда и социалната политика, Калина Петкова - Директор на Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" в Министерството на труда и социалната политика, Петя Малакова - Началник отдел „Обществено осигуряване“ в същото министерство.
  Законопроектът беше представен от народния представител Мария Цветкова.
  Предложението за допълнение на Кодекса на труда предвижда в чл. 154, ал.1, след думите „24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост“, се поставят: „15 август – Успение на Пресвета Богородица“.
  В християнската традиция Денят на Успение на Пресвета Богородица - 15 август е един от най-големите празници, както Великден и Рождество Христово. Той е залегнал и в традиционния календар на българите, които го отбелязват със съответните празнични ритуали. Това е денят, в който Божията майка на 64-годишна възраст напуска земния живот и отива при сина си. Днес на този ден християните изразяват преклонението пред майката на Божия Син във всички части на България. Според народната традиция празникът се нарича Голяма Богородица, той слага край на предхождащите го пости, не се работи, правят се курбани, а болните нощуват на „свети места" за здраве. Св. Богородица се почита като закрилница на майчинството и на жените, като защитница на семейното огнище.
  Обявяването на 15 август за официален празник в националния ни календар не би довело до затруднения в трудовия процес, тъй като това е месецът, в който се ползва голяма част от платения годишен отпуск и капацитетът на работа е намален. Включването му в официалните празници, ще даде възможност на всички хора да отбележат празника подобаващо.
  В Комисията бяха получени становища от Министерството на труда и социалната политика и от Конфедерация на независимите синдикати в България.
  Становището на Министерството на труда и социалната политика не подкрепя законопроекта. Основните аргументи, които дават основание да не бъде възприето предложението на вносителите, са свързани както с възможността от възникване на дебат относно значимостта и на други християнски празници с многогодишна традиция и обществена значимост и обявяването им за официални, така и ефектът от промяната върху трудовите права и задължения, както на работниците и служителите, така и на работодателите. Има възможност за възникване на затруднения с организацията на трудовия процес, полагането на извънреден труд, заплащането на трудовите възнаграждения и всички промени, произтичащи от промяната в общия брой на работните и неработни дни (почивни и официални празници) в рамките на съответната календарна година.
  От Конфедерация на независимите синдикати в България не вземат категорично отношение по предложението. Чрез становището си те изразяват особено мнение по чл. 154 от Кодекса на труда, който според тях няма елементите на правна норма и следователно не би трябвало да е поместен в Кодекса на труда. Що се отнася до конкретно предлаганата промяна, тя не урежда трудови правоотношения по смисъла на чл. 1 от Кодекса на труда, а въпрос, който е религиозно основан, позовавайки се на чл. 13 от Конституцията.
  Към законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието на законопроекта.
  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 2 гласа „за“, без гласове „против“ и 14 гласа „въздържал се“,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Кодекса на труда, № 054-01-82, внесен от Юлиан Кръстев Ангелов и група народни представители на 30.07.2020 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:
  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума