Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
17/06/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
Заседанието ще се излъчва онлайн!


1. Законопроект за изменение на Закона за социалните услуги № 054-01-29, внесен от Елена Стефанова Пешева и Боряна Любенова Георгиева на 14.04.2020 г.

2. Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги, № 054-01-53, внесен от Десислав Славов Чуколов и група народни представители на 10.06.2020 г.

3. Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор (КФН) за 2019 г. и Годишен финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2019 г., част от който е и Отчетът за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2019 г., № 020-00-10, внесен от Комисията за финансов надзор на 29.05.2020 г.
Форма за търсене
Ключова дума