Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
17/07/2019, 14:15
пл. "Княз Александър I" №1, зала № 1, Източно крило
Точка единствена: Годишен доклад за младежта за 2018 г. и проект за решение, № 902-02-18, внесен от Министерски съвет на 28.06.2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума