Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
22 народни представители към дата
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ
ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МАЛЕШКОВА
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА
ЙОРДАН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
СТАНИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА