Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
21 народни представители към дата
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА
АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ
ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МАЛЕШКОВА
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА
ЕМИЛ СЕРАФИМОВ ТОНЧЕВ
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА
ЙОРДАН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
СТАНИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА