Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
20/02/2019 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum №10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София, № 902-02-3, внесен от Министерски съвет на 31.01.2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б ЪЛ Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  ________________________________________
  На свое редовно заседание, проведено на 20.02.2019 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum №10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София, № 902-02-3, внесен от Министерски съвет на 31.01.2019 г.
  На заседанието присъстваха: Петър Николов - заместник-министър на образованието и науката, д-р Милена Дамянова – директор на дирекция „Наука” в министерството на образованието и науката, проф. Димитър Тонев - директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от заместник-министър Петър Николов. С настоящия законопроект се предлага ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора за периода 2018-2026 г. Това цели да се определят правилата за управление на вноските и изпълнението на общия фонд в съответствие с Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора заедно с неговите изменения и допълнения. Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора – Addendum № 10, ще осигури пълноценно участие на колективи от учени, инженери и специалисти от българските научни организации и висши училища във фундаменталните изследвания и технологични разработки, извършвани в ЦЕРН, както и ще улесни достъпа на български научни, инженерни и други кадри до работните места в ЦЕРН. Дейността на ЦЕРН може да се разглежда като най-голямото съвместно научно усилие в света и за страната ни е важно да бъде част от този процес.

  След проведено гласуване с 14 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum №10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София, № 902-02-3, внесен от Министерски съвет на 31.01.2019 г.  Председател на
  Комисията по образованието и науката:
  Милена Дамянова
  Форма за търсене
  Ключова дума