Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
18/06/2020

  Разглеждане на предложние от Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия за награждаване на ст.н.с. д-р Александър Данаилов Скордев с медал „За заслуга“, вх.№ ПГ-013-00-5 от 30.01.2020 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 17 юни 2020 г., Комисията по образованието и науката разгледа предложение от Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия за награждаване на ст.н.с. д-р Александър Данаилов Скордев с медал „За заслуга“.

  В заседанието взеха участие: от Министерството на образованието и науката – Красимир Вълчев – министър, от Инициативния комитет на Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия - проф. Анастасия Туцова и инж. Дамян Дамянов, представители на медиите.
  Предложението на Инициативния комитет на Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия бе представено от проф. Анастасия Туцова. Тя отбеляза, че ст. н. с. д-р инж. Александър Данаилов Скордев е изтъкнат инженер и учен в областта на контрола без разрушаване в България и Европа. Автор е на 6 монографии, повече от 180 публикувани статии, 25 учебника, над 25 публикувани доклади и 20 български стандарти. Притежава 5 авторски свидетелства за технически средства за контрол без разрушаване. Обучил е над 3000 професионални дефектоскописти, стотици инженери и други специалисти. Представлявал е и е защитавал интересите на България в редица специализирани неправителствени организации. Инж. Скордев е един от основните дейци на контрола и изпитването без разрушаване. Преподавател и новатор, създател е на общата теория на дисциплината Контрол без разрушаване. Водещ учен и специалист в областите на формирането и утвърждаването на националната система по контрол и изпитване без разрушаване, създаването и поддържането на европейско ниво на стандартизацията и управление на качеството на контрола без разрушаване в България. Основател и член на Българския национален авиационно-космически борд.
  От 2005 г. до сега инж. Скордев е ръководител на Сертификационния център за персонала по контрол без разрушаване към Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия. Специализирал е европейско техническо законодателство, радиационна защита и одит на изпитвателни лаборатории и на органи за контрол, изисквания и приложение на контрола без разрушаване в ядрената енергетика и приложение на методите без разрушаване на културното наследство.
  В заключение проф. Туцова изтъкна, че ст. н. д-р. инж. Александър Скордев е учител на почти всички работили и работещи в областта на контрола без разрушаване в България. Инициативният комитет на Научно-техническото дружество по дефектоскопия високо оценява неговата безкористна и всеотдайна научна и преподавателска дейност, приносът му за укрепване и развитие на гражданското общество и за ликвидиране на радиационни аварии, както и големият му принос за утвърждаване на авторитета на контрола без разрушаване и предлага ст.н.с. д-р инж. Александър Скордев да бъде награден с медал „За заслуга“.
  В Комисията по образованието и науката са получени становища от:
  Министерство на образованието и науката; АЕЦ Козлодуй ЕАД – гр. Козлодуй; Български институт по стандартизация; Национално сдружение-общество на инженерите по железния път; Мултитест ООД - гр. Варна; Главен секретар на Научно-техническия съюз по машиностроене от 1982 до 2012 година; Научно-изследователски институт за мостове и дефектоскопия-Русия, гр.Санкт Петербург; Държавен електротехнически университет-Русия, гр. Санкт Петербург; Дружество по безразрушителен контрол – Украйна.
  Всички становища подкрепят предложението за награждаване на ст.н.с. д-р инж. Скордев с медал „За заслуга“.
  Предложението съдържа документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската армия.
  Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев представи положителното становище на министерството.
  Народният представител Станислав Станилов изрази мнение, че рядко се получават предложения за награждаване на учени и той със задоволство ще подкрепи награждаването на инж. Александър Скордев.

  След проведено гласуване с резултат: „За” - 17 гласа, „Против и „Въздържали се“ – няма, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме следното  Р Е Ш Е Н И Е

  за предложние до Президента на Република България за награждаване с медал „За заслуга“
  Народното събрание на основание чл. 86, ал.1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за ордените и медалите на Република България
  Р Е Ш И
  Предлага на Президента на Република България да награди ст.н. с. д-р Александър Данаилов Скордев с медал „За заслуга“ за неговите заслуги в областта на инженерните науки и практика като учен, преподавател, физик в сферата на контрола и изпитването без разрушаване и признат общественик.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ


  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума