Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
21/05/2020, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
1.Актуални въпроси, отправени от членове на Комисията по образованието и науката към министъра на образованието и науката на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2.Разглеждане на Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция "Оперативна програма за "Наука и образование за интелигентен растеж" (Република България), от една страна, и Международната банка за възстановяване и развитие, от друга страна, подписано на 12 февруари 2020 г.

3.Разглеждане на второ гласуване на Законопроект за Националния институт по метеорология и хидрология № 002-01-4, внесен от Министерски съвет на 08.01.2020 г.
Форма за търсене
Ключова дума