Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
03/06/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
Точка единствена. Разглеждане на Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2019 г., №005-00-3, внесен от Председателя на Българската академия на науките на 27.04.2020 г.
Форма за търсене
Ключова дума