Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Становище от Национална агенция за оценяване и акредитация относно Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование, №854-01-66 от 06.07.2018 г., внесен от н.п. Милена Дамянова и група народни представители
Форма за търсене
Ключова дума