Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
29 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето
21/11/2018
Славчо Атанасов-председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в Народното събрание откри конференцията, посветена на 29 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето-първата международна конвенция, която утвърждава правата на всички деца. Събитието е организирано от Държавната агенция за закрила на детето и УНИЦЕФ България в партньорство с Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
„Правата на човека започват с правата на детето. Започвам с това изключително за мен важно изречение, защото то олицетворява всичко, което започва с акта на ООН на 20 ноември 1989 година и продължава и до днес.
Годишнината, в която отбелязваме този акт – написването и прокламирането на Конвенцията за правата на детето на ООН е не само знак на признание, а и предизвикателство пред нас – как работим, полагаме ли специални грижи за децата – така, както се казва в Конвенцията, докъде сме стигнали с конституционната защита на тези права“. Това каза днес Славчо Атанасов на конференцията.
Конвенцията на ООН за правата на детето и нейните принципи са мотивирали законодателните органи по целия свят да работят за реализиране на правата и за подобряване благосъстоянието на децата. България ратифицира Конвенцията с решение на Великото народно събрание от 11 април 1991 г. и от месец юли 1991 г. тя е в сила и част от вътрешното право на страната и дава ценни насоки за разработването и прилагането на законодателството, осъществяването на политиките и практиките за утвърждаването и защитата на правата на децата.
На конференцията беше представено национално социологическо проучване сред деца и младежи на УНИЦЕФ „Гласовете на децата“, а също така и приоритетите и новата визия на Националната стратегия за детето 2019-2030 г.