Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
25/09/2019 първо гласуване

  Законопроекта за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, № 902-02-21, внесен от Министерския съвет на 22.07.2019 г
  ДОКЛАД

  Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 25 септември 2019 г., разгледа Законопроекта за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, № 902-02-21, внесен от Министерския съвет на 22.07.2019 г
  На заседанието присъстваха г-н Красен Кралев – министър на младежта и спорта, г-н Радостин Любомиров и г-н Георги Георгиев от Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ към Министерството на младежта и спорта.
  От името на вносителите министър Кралев информира народните представители, че внесения законопроект цели да бъде денонсирана действащата към момента Европейска конвенция № 120 за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи, а в същото време се ратифицира новата конвенция на Съвета на Европа – № 218.
  Вносителят поясни, че старата конвенция № 120, която влиза в сила на 1 ноември 1985 г. поставя фокус предимно върху предотвратяване, пресичане и противодействие на инциденти, свързани с насилие и лошо поведение на територията на или в близост до стадионите, включвайки набор от разпоредби, свързани със сигурността. През последното десетилетие е установено, че съдържанието на Конвенция не е в съответствие, а в някои аспекти е и в противоречие с подхода и добрите практики, изградени и утвърдени през годините.
  Това налага изработването на нова конвенция, обвързваща правно страните-членки на Съвета на Европа, чрез която да се предложат адекватни решения на проблемите, свързан с насилието и противоправните деяния при провеждането на спортни мероприятия
  Конвенция № 218 на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и начин на обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия е отворена за подписване на 3 юли 2016 г., като България е една от първите държави, които я подписаха.
  Г-н Кралев поясни, че текстове на новата Конвенция предлагат напълно нови и по-ясни цели, насочени към осигуряването на сигурна, безопасна и гостоприемна среда при провеждане на футболни срещи и други спортни мероприятия, а не единствено и само за контрол на насилието. В нея са залегнали основните принципи и мерки за намаляване на рисковете от различно естество при провеждане на спортни мероприятия - природни бедствия, терористични атаки, слабости на спортната инфраструктура и т.н.
  Новата конвенция отразява широко разпространения европейски опит, който свидетелства, че фокусирането само върху сигурността не представлява подходящо или ефективно средство за намаляване на рисковете, свързани с провеждането на спортното мероприятие и не гарантира безопасна, сигурна и приветлива атмосфера на територията на спортните обекти.
  Министър Кралев акцентира върху това, че основната цел на Конвенцията № 218 е да се насърчи интегриран подход към безопасност,сигурност и обслужване, в прилагането на който участие да вземат всички агенции, държавни органи и организации, имащи отношение към организирането и провеждането на спортното мероприятие, като ролите и отговорностите на всяка от тях са ясни и допълващи се. Гарантирането на безопасността по време на спортни мероприятия се осигурява чрез всеобхватен подход, позволяващ ефективно взаимодействие между всички участници – правоприлагащите органи, спортните клубове и международните организации, ангажирани с осигуряването на безопасността. Ратифицирането на Конвенция № 218 ще бъде крачка напред за страната ни и ще помогне за разработването на ново законодателство в сферата.
  От страна на вносителя бе обърнато специално внимание на факта, че Конвенцията представлява рамков документ, определящ основни принципи, които предоставят възможност на държавите да ги адаптират и приложат в своето национално законодателство, свързано с проблемите за безопасността и сигурността при провеждането на спортни мероприятия.
  Към настоящия момент Конвенцията е ратифицирана от 10 (десет) държави. Тя е влязла в сила считано от 1 ноември 2017 г. След като Конвенцията е ратифицирана, предстои създаването на Постоянен комитет към Конвенция № 218, в който страните, които не са ратифицирали този международен акт, ще получат право само на наблюдатели, без да имат право на директно участие и въздействие при вземането на решения. След като нашата държава ратифицира Конвенцията, тя ще бъде пълноправен член.
  В резултат на обсъждането и въз основа на проведеното гласуване с „ 16 гласа - ЗА“, „ПРОТИВ - 0“ и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ- 0“ гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи Законопроекта за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, № 902-02-21, внесен от Министерския съвет на 22.07.2019 г.


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  СТЕФАН АПОСТОЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума