Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
12/02/2020 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 054-01-9, внесен от Славчо Стоев Атанасов и група народни представители на 07.02.2020 г. – първо четене.
  ДОКЛАД

  Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 12 февруари 2020 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 054-01-9, внесен от Славчо Стоев Атанасов и група народни представители на 07.02.2020 г. – първо четене.

  На заседанието присъстваха г-н Асен Марков – главен секретар на Министерство на младежта и спорта, г-н Борислав Попов - изпълнителен директор на Български футболен съюз, г-н Минко Пондев – началник сектор „Спортни мероприятия“ в Главна дирекция „Национална полиция“, г-н Пламен Колев – Началник сектор „Масови мероприятия“ в Столична дирекция на вътрешните работи и старши комисар Антон Златанов – зам.-началник на Столична дирекция на вътрешните работи.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от народния представител Славчо Атанасов който посочи, че проектът е изготвен във връзка с необходимостта от предприемане на адекватни мерки, гарантиращи опазването на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия на стадиони. Основната му цел е да усъвършенства и отстрани някои констатирани празноти в нормативната уредба, относно издаването на акт за пригодност на стадионите по критерии на УЕФА.
  С предложените допълнения и изменения се регламентира създаване на комисия към областните управители, в която ще бъдат включени представители на Министерство на младежта и спорта, Министерство на вътрешните работи, собственици и ползватели на спортния обект. Комисията трябва да удостовери чрез изготвяне на доклад възможността, стадионът да изпълнява посочените в приложението на Закона базови изисквания за обезпечаване на сигурност и безопасност при организирането и провеждането на международни спортни мероприятия.

  Вносителят уточни, че в новия Закон за безопасност и сигурност при провеждане на спортни мероприятия вече се включват подробно изискванията за сертифициране на спортните обекти, в зависимост от нивото на безопасност и сигурност, което те покриват. Това ще определи и видовете спортни мероприятия, които ще могат да се подвеждат на съответния спортен обект.
  Г-н Асен Марков, г-н Борислав Попов и г-н Минко Пондев изразиха подкрепата си към законопроекта и отбелязаха, че предложенията са закономерна последица от предприетите мерки и нарочни изисквания при организирането и провеждането на спортните мероприятия на стадионите с цел обезпечаване на сигурност и безопасност, гарантиращи опазването на обществения ред.
  В последвалата дискусия взеха участие народните представители Стефан Апостолов, Иван Ченчев, Йордан Йорданов и Славчо Атанасов, като всички участници се обединиха около предложението, между първо и второ четене да се прецизират текстовете, като се конкретизира, че изискванията по приложение №1 Към Законопроекта са задължителни при провеждането само на международни футболни срещи на територията на Република България.


  В резултат на дискусията и въз основа на проведеното
  гласуване с „ 19 гласа - „ЗА“, „ПРОТИВ - 0“ и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“- 0 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 054-01-9, внесен от Славчо Стоев Атанасов и група народни представители на 07.02.2020 г. – първо четене.  СЛАВЧО АТАНАСОВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  Форма за търсене
  Ключова дума