Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
24/01/2018 първо гласуване

  Закон за доброволчеството, № 754-01-85, внесен от Министерски съвет на 14.12.2017 г - първо гласуване
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по въпросите на децата, младежта и спортa

  Първо гласуване  ДОКЛАД

  На свое редовно заседание, проведено на 24 януари 2018 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа Закон за доброволчеството, № 754-01-85, внесен от Министерски съвет на 14.12.2017 г
  На заседанието присъства г-жа Мира Дукова - началник отдел „Правно - нормативно информационно обслужване ” в Министерство на младежта и спорта.
  От името на вносителите, г-жа Светлана Ангелова представи основните цели и акценти в Закон за доброволчеството.
  С предложеният нов Закон за доброволчеството, в българското законодателство се въвежда и регламентира необходимостта от регулиране на обществените отношения в сферата на организираното извършване на доброволческа дейност в Република България.
  Със законопроекта се регламентира регулаторна рамка, целяща да определи и стимулира доброволческата дейност като проява на гражданско участие, представя легална дефиниция на понятието „доброволческата дейност“ и се определят правата и задълженията на доброволците и доброволческите организации. Уреждат се отношенията свързани с обучението на доброволците.
  Законопроектът предвижда възстановяване на действително направените разходи от доброволеца при или по повод извършването на доброволческата дейност, както и застраховки на доброволеца срещу злополука. Въвеждат се изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Определя се реда и начина за водене на регистър на доброволците.
  От страна на Министерство на младежта и спорта, г-жа Мира Дукова подкрепи законопроекта, като акцентира върху необходимостта, да се синхронизират и прецизират текстовете и понятията в него.
  В последвалата дискусия взеха участие народните представители Весела Лечева, Теодора Халачева и Славчо Атанасов.
  Всички народни представители се обединиха около мнението за необходимостта от такъв закон в българското законодателство. Беше обърнато внимание, че някои от текстовете трябва да се прецизират.
  От страна на вносителя беше изразено съгласие със посечените бележки и готовност между първо и второ четене на законопроекта да бъдат взети под внимание.

  В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване със „ЗА“ – 19 гласа, „ПРОТИВ“- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“- 0 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Закон за доброволчеството, № 754-01-85, внесен от Министерски съвет на 14.12.2017 г..  Славчо Атанасов

  Председател
  Форма за търсене
  Ключова дума