Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
24/09/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 24 септември 2020 г. (четвъртък) от 14.30 ч., зала 142 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, № 054-01-77, внесен от Пламен Трифонов Христов и група народни представители на 24.07.2020 г. – първо гласуване
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-57, внесен от Полина Цветославова Цанкова-Христова и група народни представители на 25.06.2020 г. – първо гласуване.
3. Разни.

От Ръководството
Форма за търсене
Ключова дума