Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
22/10/2020, 11:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 22 октомври 2020 г. (четвъртък) от 11.30 ч., в сградата на Народно събрание на пл. “Княз Александър I” № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Проектодоклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 002-01-46, внесен от Министерски съвет на 28.09.2020 г. – приет на първо гласуване на 14.10.2020 г.

2. Разни.


.От Ръководството
Форма за търсене
Ключова дума