Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
23/01/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 23 януари 2019 г. (сряда) от 14.30 ч., зала 142 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Изслушване на координатора на Център за безопасен интернет г-н Георги Апостолов на тема „Нови заплахи за децата в интернет и необходимите мерки за предотвратяването им“.
2. Разни.

От Ръководството
Форма за търсене
Ключова дума