Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Становище на Министерството на младежта и спорта по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 054-01-83, внесен от Стефан Апостолов и група народни представители на 30.07.2020 г
ДО Г-Н СЛАВЧО АТАНАСОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ОТНОСНО: Писмо с изх. № КДС-053-15-26 от 11.08.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АТАНАСОВ,


Във връзка с поисканото от Вас становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта № 054-01-83, внесен от н.п. Стефан Апостолов и група народни представители на 30.07.2020 г., Ви информирам следното:
Министерство на младежта и спорта (ММС) подкрепя предложения законопроект. С него се създава правна възможност на децата на починалите носители на олимпийски сребърен и бронзов медал, които за периода 2005 - 2008 г. са получавали пожизнена месечна премия по чл. 34а, ал. 2 (отм.) от УП на ДП „БСТ", да бъде отпускана месечна помощ по чл. 134, т. 4 от ЗФВС при наличието на предпоставките по §6 от ПЗР на ЗФВС.
По този начин се осигурява подкрепа на посочените лица, еквивалентна на тази на децата на починалите носители на златен олимпийски медал получавали премия за същия период по чл. 596, ал. 2, т. 5 от ЗФВС (отм.), регламентирана в действащия закон.
При приемането на предложения законопроект би следвало да се отчете и наличието на финансов ресурс за изпълнението му.
Форма за търсене
Ключова дума