Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
13/03/2020 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-21, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 13 март 2020 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-21, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 13 март 2020 г.

  На свое извънредно заседание, проведено на 13 март 2020 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-21, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 13 март 2020 г.

  На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването, г-н Кирил Ананиев и заместник-министърът на здравеопазването, г-жа Жени Начева.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от д-р Даниела Дариткова, която информира народните представители, че настоящата законодателна инициатива е във връзка с нарастващото разпространение на вируса COVID-19 и предприемане на необходимите мерки за неговото ограничаване на територията на Република България. С предлаганите нормативни промени се цели увеличаване размера на глобата за лицата, които са болни от заразна болест и които откажат задължителна изолация и лечение. Предвижда се същата норма да важи и за контактите лица, които са с доказано носителство на заразна болест.

  Нормативните промени се предлагат предвид обстоятелството, че редица граждани, поставени под карантина от компетентните органи на държавния здравен контрол, не я спазват, което води до драстично увеличаване на разпространяването на вируса в страната ни.

  Доктор Дариткова поясни, че очакваните резултати от прилагането на предлаганата нормативна уредба са свързани с осигуряване на навременна защита на гражданите на Република България от разпространение на вируса COVID-19.

  Народните представители се обединиха около становището, че предлаганите изменения и допълнения са навременни и следва да бъдат приети във възможно кратки срокове.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” - 12, „Против” - 0, „Въздържал се” - 0, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-21, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 13 март 2020 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума