Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
11/03/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


ще проведе извънредно заседание на 11.03.2020 г., /сряда/ от 14:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния


ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Изслушване на допуснатия кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса по реда на Раздел V от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание, приети с Решение на Народното събрание на 19 февруари 2020 г. (обн. ДВ, бр. 15 от 2020 г.).
Форма за търсене
Ключова дума