Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
18/03/2020, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе извънредно заседание на 18.03.2020 г., /сряда/ от 14:00 часа в сградата на пл. „Народно събрание” № 2, зала Изток, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена. Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие, № 002-02-4, внесен от Министерски съвет на 18 март 2020 г. – първо гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума