Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
11/09/2019, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Огледална
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе извънредно заседание на 11.09.2019 г., /сряда/ от 11:30 часа в сградата на пл. „Народно събрание” № 2, зала "Огледална", при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерски съвет на 11 юли 2019 г.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО
Форма за търсене
Ключова дума