Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
26/09/2019, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 26.09.2019 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. № 902-00-16, внесен от Министерски съвет на 28 юни 2019 г.

2. Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. № 902-00-17, внесен от Министерски съвет на 28 юни 2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума