Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
05/03/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1. Представяне и обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 054-01-14, внесен от народния представител Манол Генов и група народни представители на 19.02.2020 г.;
2. Представяне и обсъждане за първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 054-01-16, внесен от народния представител Ивелина Василева и група народни представители на 21.02.2020 г.
3. Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-69, внесен от Министерския съвет на 12.12.2019 г.
4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума