Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
25/02/2021, 14:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1. Представяне и обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 102-01-14, внесен от Министерски съвет на 19 февруари 2021 г.

2. Разни.


ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА СЕ ОТМЕНЯ!
Форма за търсене
Ключова дума