Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
21/05/2020 първо гласуване

Становище на Лесотехнически университет - София по ЗИД на Закона за биологичното разнообразие, №002-01-12, внесен на 05.03.2020 г.
Форма за търсене
Ключова дума