Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Становище на Министерство на здравеопазването по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 002-01-45, внесен от Министерски съвет на 18.09.2020 г.
Форма за търсене
Ключова дума