Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
21/10/2020 първо гласуване

Становище на МОСВ по ЗИД на Закона за устройство на територията, № 002-01-49, внесен от Министерски съвет на 12 октомври 2020 г.
Форма за търсене
Ключова дума