Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
10/11/2020 второ гласуване

Становище на МЗ по ЗИД на Закона за защита от шума в околната среда, № 002-01-45, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2020 г.
Форма за търсене
Ключова дума