Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
06/11/2018 първо гласуване

Становище от ДАМТН относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух
№ 802-01-43 от 22.10.2018 г.
Форма за търсене
Ключова дума